Defter Tutma Hizmetlerim

Ülkemizde ticaret yapabilmek veya hizmet sektöründe faaliyet gösterebilmek için Vergi Usul Kanununca belirlenmiş kurallara göre ilgili defterlerin tasdik edilmesi ve bu defterlerin kurallara yani Muhasebe Standartlarına uygun tutulması gerekmektedir. Bu defterlerden bazıları İşletme Defteri, Serbest Meslek Defteri,Yevmiye Defteri,Büyük defter,Envanter defteri gibi defterlerdir. Mali Müşavirlik ofisimde ana faaliyet konularının başında defter tutma hizmetleri gelmektedir.