Bordrolama ve Sgk

İşverenler işlerini devam ettirebilmek için kendi başlarına çalışmayı sürdürebilirken, işletmenin büyümesi,yeni şubeler açması,iş hacminin tek kişiye fazla gelmesi vb. sebeplerle personel istihdam etme ihtiyacı duyarlar. İstihdam edilen personelin sosyal güvenlik haklarının verilmesi sorumluluğu işverene aittir. İşveren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili bölümlerine bildirimler yapar ve personelini sigortalar. Ben ay içinde çalışan personelin ücret hesaplarının yapılması yani aylık alacağı brüt ücret,yemek yol vb. ek ücretlerin hesaplanması ve neticesinde bordroların düzenlenmesi, Bordroları oluşan işyerlerinin aylık prim hizmet belgelerinin E-Bildirge sistemi üzerinden verilmesi ve tahakkuk alınması, İş ve İşçi bulma kurumuna (İşkur) bildirilmesi gereken beyan ve bildirimleri, İşe yeni alınan personellerin işe giriş bildirgelerinin hazırlanması,personel özlük dosyalarının oluşturulması ve emeklilik işlemlerinin takip edilmesi hizmetlerini veriyorum.