Kosgeb Katalog Desteği ile Ürün Tanıtım Kolaylığı

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, kısa adıyla Kosgeb, Küçük ve Orta Büyüklüklükteki işletmelerin (Kobi) kendilerini, işletme faaliyetlerini, ürünlerini veya hizmetlerini gerek iç piyasada gerek dış piyasada rahatlıkla tanıtabilmeleri için ürün katalog desteği vermektedir.

Ürün katalog desteğinden faydalanabilmek için gerekli şartlar nelerdir?

1) İşletmenin Kosgeb veri tabanına kayıtlı olması gerekmektedir.
2) İşletmenin Yurtiçi Marka tescil belgesi olması gerekmektedir.

Ürün katalog desteğinin şekil şartları nelerdir?
1) En az 8 sayfadan oluşması gereken katoluğun minimum 4 renkten oluşması temel şartların birincisidir.
2) İçeriğinde işletmenin markası/unvanı, iletişim bilgileri, ürün/hizmet bilgileri, basım tarihi ve basımı yapan işletmenin/hizmet sağlayıcının adının bulunması gerekmektedir.
3) Katalog sayısı en az 1000 (bin) adet olmalıdır.

Ürün katalog desteği ne kadar?
Bu noktada özellikle dikkat etmemiz gereken husus şudur; Kosgeb Genel Destek programının büyük bir çoğunluğu işletmenin bölgesine göre harcanılan tutarın %50’si %60’ı %70’i şeklinde destek vermektedir.

Örnek: 1.Bölge (İstanbul gibi) faaliyet gösteren işletmeniz 6.000,00 TL değerinde ürün kataloğu yaptırdıysa Kosgebden bunun %50’si oranında yani 3.000,00 TL kadar geri alabilirsiniz. (Bu bedel kanunda belirtilen üst tutarı geçmeyecek şekilde artabilir/azalabilir)

Her bir ürün kataloğu için işletmeye sağlanacak desteğin üst limiti 5.000,00 (beşbin) TL’yi, Program süresince ürün kataloğu için verilecek toplam desteğin üst limiti ise 10.000,00 (onbin) TL’yi geçemez.

Ürün katalog desteği başvurusu nereye yapılıyor?
Başvurular Kosgeb internet sitesi üzerinden oluşturacağınız üyelik sonrasında E-Kobi linkinden online olarak yapılacaktır.

Kaynak: Kosgeb

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir