Vergide Son Güncellemeler

Köpek Gezdirmek Vergiye Tabi Midir?

Köpek gezdirme faaliyetinin esnaf muaflığından yararlanıp yararlanamayacağı

İLGİ: …

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, herhangi bir işyerine veya işverene bağlı olmaksızın talep oldukça köpekleri sadece sokakta gezdirdiğinizi, herhangi bir ürün alım satımı yapmadığınızı belirterek söz konusu faaliyetiniz dolayısıyla vergilendirilip vergilendirilmeyeceğiniz hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9. maddesinde vergiden muaf esnafa ilişkin düzenlemelere yer verilmiş olup, kimlerin esnaf muaflığından faydalanacakları da maddede bentler halinde sayılmıştır.

Aynı maddenin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde; ” Bir işyeri açmaksızın gezici olarak ve doğrudan doğruya müstehlike iş yapan hallaç, kalaycı, lehimci, musluk tamircisi, çilingir, ayakkabı tamircisi, kundura boyacısı, berber, nalbant, fotoğrafçı, odun ve kömür kırıcısı, çamaşır yıkayıcısı ve hamallar gibi küçük sanat erbabı; ” hükmü yer almakta olup, maddenin mülga ikinci fıkrasından sonra gelen üçüncü fıkrasında, ticari, zirai veya mesleki kazancı dolayısı ile gerçek usulde Gelir Vergisine tabi olanlar ile yukarıda sayılan işleri Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapanların esnaf muaflığından faydalanamayacakları belirtilmiş, son fıkrasında da ” Bu muaflığın 94. madde uyarınca tevkif suretiyle kesilen vergiye şümulü yoktur.” denilmiştir.

Yukarıda yer alan hükümler uyarınca, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlı olmadan, herhangi bir işyeri açmaksızın sadece köpekleri sokakta gezdirme faaliyetiniz dolayısıyla elde ettiğiniz gelir nedeniyle esnaf muaflığından yararlanmanız mümkün bulunmaktadır.

Ancak, her hangi bir internet sitesine üye olarak faaliyette bulunmanız veya tüketiciler ile hizmet sunanları buluşturan organizasyonlar vasıtasıyla doğrudan veya dolaylı olarak ve devamlılık arz edecek şekilde faaliyette bulunmanız halinde esnaf muaflığından faydalanamayacağınızdan durumunuza uygun olarak, gelir vergisi mükellefiyeti tesis edileceği veya Gelir Vergisi Kanununun ücret gelirinin vergilendirilmesine ilişkin hükümlere göre vergilendirileceğiniz tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

29 Yaş Altı Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası

Önceki Yazı

E-Fatura / E-Arşiv Yol Haritası

Sonraki Yazı

Bu Yazılara Da Göz Atın

Yorumlar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir