Teşvikler ve Destekler

Aylık 12.500 TL Kazanıyorum, Vergi Vermiyorum + Bonus (1)

Girişimcilerin işleriyle alakalı bütçeleri yaparken genelde kulak arkası ettiği veya günü geldiğinde bakarız dediği veya onca kaynağa rağmen nedense gözlerini kapattığı gider kalemlerinin başında vergi gelir.

            Gerek teknolojinin gelişimi gerekse ticaret imkanlarının tüm dünyada bir tık seviyesine indirgendiğini düşünürsek, Devletlerin daha fazla girişimci daha fazla vergi savıyla yeni mükellefleri sisteme kayıt etme arzuları yeni teşvik sistemlerini devreye koymalarına neden olmuştur.

            Özellikle yazılım ve bilişim sektörlerindeki hızlı değişim, elektronik ticaretin evlere kadar girip ev hanımlarını dahi tacir olma yönünde teşvik etmesi nedeniyle vergi düzenleyicimiz Maliye Bakanlığı bir takım düzenlemeler getirmiştir.

Bunlar:

  1. Yurtdışında bulunan müşteriye verilecek olan Mimarlık, Mühendislik, Tasarım, Yazılım, Tıbbi raporlama, Muhasebe kaydı tutma, Çağrı merkezi ve veri saklama hizmeti verme, İlgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak  verilen eğitim ve sağlık hizmetleri gibi işlerde Türkiye’den yurt dışında bulunanlara verilen hizmetler dolayısıyla elde edilen kazancın %50’si*
  1. Tam mükellef gerçek kişilerin, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 225 inci maddesi kapsamında dolaylı temsilci olarak yetkili kılınan Posta İdaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler tarafından düzenlenen elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle gerçekleştirdikleri mal ihracatı kapsamında elde ettikleri kazancın %50’si**
  2. Genç Girişimcilerde kazanç istisnası, Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 000 Türk lirasına kadar olan kısmı, gelir vergisinden müstesnadır.***

Yukarıda (mecburen) kanuni lafızlarıyla andığımız maddeleri örnekleriyle inceleyip işletmemize uygun olup olmadığını anlamaya çalışalım.

Örnek1: Yazılım sektöründe faaliyet gösteren 1996 doğumlu Gediz Türkoğlu 2020 yılında Maslak vergi dairesinde ilk kez vergi mükellefi olmuştur. Yazılım faaliyetlerinin bir kısmını yurtiçine bir kısmını da yurtdışına hizmet ihracı yoluyla vermektedir. Gediz 2020 yılında Tamamı yurtdışına ve kanuna uygun şekilde 150.000,00 TL fatura keserek hizmet ihracatında bulunmuştur.

Hesaplamalar:
      Hasılat: 150.000,00
                  Hizmet İhracı İstisnası: (75.000,00)
      Kalan Kar: 75.000,00
                  Genç Girişimci İstisnası: (75.000,00)
      Vergi Matrahı:0
      Hesaplanan Vergi: 0

      Örneğimizde görüldüğü üzere Gediz Türkoğlu 2020 yılında aylık 12.500,00 yıllık 150.000,00 TL gelirini kanuna uygun olarak beyan etmiş ve karşılığında vergi ödememiştir.

Bununla beraber eğer bu teşviklerden faydalanmasaydı 38.370,00 vergi ödeyeceğini de önemli not olarak ekleyelim.

 

BONUS: Yukarıdakilere ek olarak Gediz genç girişimci teşviğinden faydalandığı için ilk 12 ay Bağkur primi ödememiştir.
2020 Bağkur Primi:    868,18 (İndirimli)
2021 Bağkur Primi: 1.055,36 (İndirimli)

 

Kaynak:
* Gelir Vergisi Kanunu (Ek: 31/5/2012-6322/9 md.)
** Gelir Vergisi Kanunu (Ek:11/11/2020-7256/16 md.)
*** Gelir Vergisi Kanunu (Mükerrer Madde 20 – (Ek:4/12/1985-3239/41 md; Mülga: 26/12/1993-3946/38 md.; Yeniden düzenleme: 29/1/2016-6663/1 md.)

 

            Bu serinin devamında 2. Maddede andığımız Mal İhracatında %50 Kazanç istisnası nedir onu irdeleyeceğiz.

E-Fatura / E-Arşiv Yol Haritası

Önceki Yazı

5746 Sayılı Kanun (Ar-Ge) Hakkında Yayımlanan 2016/9092 Sayılı BKK Kararı İle Belirlenen Ölçütlerdeki Oranının Hesaplanması.

Sonraki Yazı

Bu Yazılara Da Göz Atın

Yorumlar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir