Ağustos Ayı Mali Takvim

3.08.2016
|
0 Comments
||
01/07/2016 01/08/2016 Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi
01/07/2016 01/08/2016 Haziran 2016 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/2016 01/08/2016 Haziran 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/07/2016 01/08/2016 Haziran 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/07/2016 01/08/2016 2015 Yılına ilişkin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
01/08/2016 09/08/2016 16-31 Temmuz 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/08/2016 10/08/2016 16-31 Temmuz 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2016 15/08/2016 2016 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı
01/08/2016 15/08/2016 2016 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı
01/08/2016 15/08/2016 Temmuz 2016 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2016 15/08/2016 Temmuz 2016 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2016 15/08/2016 Temmuz 2016 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/08/2016 15/08/2016 Temmuz 2016 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2016 15/08/2016 Temmuz 2016 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2016 15/08/2016 Temmuz 2016 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/08/2016 17/08/2016 2016 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi
01/08/2016 17/08/2016 2016 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi
01/08/2016 22/08/2016 Temmuz 2016 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2016 22/08/2016 Temmuz 2016 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2016 22/08/2016 Temmuz 2016 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2016 22/08/2016 Temmuz 2016 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/08/2016 22/08/2016 Temmuz 2016 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2016 22/08/2016 Temmuz 2016 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2016 23/08/2016 Temmuz 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/08/2016 23/08/2016 Temmuz 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
01/08/2016 24/08/2016 Temmuz 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
16/08/2016 24/08/2016 1-15 Ağustos 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
16/08/2016 25/08/2016 1-15 Ağustos 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
01/08/2016 26/08/2016 Temmuz 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
01/08/2016 26/08/2016 Temmuz 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/08/2016 26/08/2016 Temmuz 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
01/08/2016 31/08/2016 Temmuz 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/08/2016 31/08/2016 Temmuz 2016 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2016 31/08/2016 6552 sayılı Kanunun 73. maddesi hükmü uyarınca ödenmesi gereken 11. taksit ödemesi
01/08/2016 31/08/2016 Diğer Ücretlerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
01/08/2016 31/08/2016 Temmuz 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir